Wie zijn wij?

Scouting

Scouting staat voor een actieve en uitdagende manier om je vrije tijd te besteden. Door bovenal
plezier te hebben met elkaar leer je op een natuurlijke manier om samen te werken en respect te
hebben voor de ander.
Scouting is er voor iedereen: jongen, meisje, jong en minder jong. In teamverband leren kinderen zich
te ontwikkelen door hun eigen mogelijkheden te ontdekken. Samen steeds weer opzoek naar een
nieuwe spannende uitdaging. Dat is typisch Scouting.
Dus hou je van uitdaging, speurtochten in bossen, kamperen in tenten, rond het kampvuur zitten,
lekker buiten en samen gezellig bezig zijn? Dan is Scouting wat voor jou!
In de gemeente Bunnik ben je welkom bij Scouting Katimavik.

Wereldwijde organisatie

Katimavik is onderdeel van Scouting Nederland. Deze overkoepelende organisatie verzorgt onder
meer de spelprogramma’s en de opleidingsprogramma’s voor het kader.

Daarnaast is Katimavik lid van de Regio Utrechtse Heuvelrug. Binnen de regio worden ervaringen gedeeld, worden trainingen uit de opleidingsprogramma’s verzorgd en worden leuke activiteiten georganiseerd waaraan deelnemers van verschillende groepen deel kunnen nemen.
Scouting is een wereldwijde organisatie. Hierdoor is het mogelijk met verschillende culturen kennis te maken. Wereldwijd zijn ruim 40 miljoen meiden en jongens lid van Scouting.

Spelvisie SCOUTS

Samen

Dit element staat voor de betrokkenheid die je als scout hebt met de maatschappij, voor de onderlinge
verbondenheid die scouts over de gehele wereld met elkaar voelen en voor het internationale aspect
binnen Scouting. Maar ook op kleine schaal als één van de verenigingen in de gemeente Bunnik.

Code

Dit element staat voor de normen en waarden (de 'spelregels'), de ceremoniën en het fundament van
Scouting. Scouting Katimavik ontleent haar identiteit aan deze code maar vult deze op een eigentijdse
wijze in.

Outdoor

Dit element staat voor het buitenleven, waarbij de natuur niet alleen wordt gezien als omgeving waarin
het spel van Scouting gespeeld wordt, maar ook als opvoedende waarde.

Uitdaging

Dit element staat voor de persoonlijke ontwikkeling van scouts. Scouting is niet alleen een plezierige
vrijetijdsbesteding, maar biedt ook mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en steeds weer je grenzen
te verleggen.

Team

Dit element staat voor het werken in subgroepen (oud leert jong) en de toenemende zelfstandigheid
van de jeugdleden.

Spel

Staat voor het Scoutingspel zelf, de veelzijdigheid ervan, de thematiek en het aanspreken op de
creativiteit (zowel in fantasie als het creatief zijn in oplossingen).

Vroeger en nu

De Engelsman Robert Baden Powell legde de basis voor het
scouting-spel in zijn boek Aids to Scouting (hulp bij het verkennen).
Het boek was bedoeld voor het Britse leger, maar werd ook graag
door de jeugd gelezen. Daarom besloot Baden Powell in augustus
1907 met 21 jongens een proefkamp te houden op Brownsea Island,
een eiland aan de zuidkust van Engeland. Twee jaar later startte de
zus van Robert, Agnes Baden Powell met een Girl Guides, dus
meisjes gidsen.

Bijna een eeuw later is Scouting over de hele wereld een begrip
geworden. Ongeveer 24 miljoen jongens en meisjes spelen het
scoutingspel in meer dan 120 landen. In december 1910 wordt de
eerste Scoutinggroep in Nederland opgericht, de Jonge Verkenners
te Den Haag.

Scouting Odijk

De Scoutinggroep in Odijk is gestart op 15 februari 1973 in de kantine van SV Odijk aan de St.
Nicolaaslaan. Daarna zijn de boerderijen De Beug aan de Werkhovenseweg, Dalenoord aan de
Zeisterweg en de ruimte aan de Singel 2 als troephuis gebruikt.

Katimavik nu

Op 28 december 1984, aan de vooravond van haar 12,5 jarig bestaan kreeg Scouting Odijk haar
huidige naam Katimavik met de klemtoon op. Dit betekent plaats van samenkomst, huis van
vrienden. Het woord is afkomstig van het Inuit volk.
Vanaf 1 februari 1997 hebben we een eigen troephuis, gelegen aan de Singel 42. Dit gebouw is op 13
september 1997 officieel in gebruik genomen. Als naam voor het troephuis is Kariboe gekozen. Dit is
een rendier dat voor het Inuit volk onmisbaar is.

In 2008 zijn we gefuseerd met Scouting Bunnik. Vanaf dat moment is Katimavik de scouting groep
voor de gemeente Bunnik.
Op dit moment heeft Scouting Katimavik ongeveer 50 leden die ieder weekend bijeenkomsten hebben
aan de Singel in Odijk.

 

Groepsinformatie

Spelaanbod

Scouting Katimavik heeft leden in een aantal leeftijdscategorieën. Dit heten speltakken.
Hieronder staat een overzicht van de speltakken.
Leeftijd  Groep  Dag en tijd
5 tot 7 jaar  Bevers  Starten weer op bij voldoende aanmelding
7 tot 11 jaar  Welpen  zaterdag van 9.30 tot 11.30 uur
11 tot 14 jaar  Scouts  vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur
14 tot 21 jaar  Explorers  vrijdag van 19.30 tot 21.30 uur
21+  Stam  Ad hoc

Structuur

Scouting Katimavik heeft een verenigingsstructuur voor de activiteiten. Het beheer van de middelen
is in een stichting onder gebracht.
In de vereniging worden de besluiten genomen door de groepsraad. In deze groepsraad zijn alle
leden en speltaken vertegenwoordigd. De minderjarige leden zijn vertegenwoordigd via een
oudervertegenwoordiger. De groepsraad komt ca. 6 maal per jaar bij elkaar.
Het bestuur van Katimavik bestaat uit 4 personen. In het bestuur worden beleidsmatige zaken
voorbereid, wordt gezorgd voor het onderhouden van de contacten met gemeente, de regionale en
landelijke scouting organisaties en incidenteel met andere organisaties. Verder voert het bestuur de
besluiten van de groepsraad uit.
Kijk op de contactpagina voor een actuele lijst van de organisatie en bijbehorende mailadressen.