Skip to content

Scouts

Scouts is de benaming die bij scouting in Nederland gebruikt wordt om de leeftijdscategorie (“speltak” genoemd) voor jongens en meisjes in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar aan te duiden. In Vlaanderen wordt de term bij de jeugdbewegingmeestal gebruikt als een ander woord voor scouting.

Scouts zijn in troepen, takken of vendels georganiseerd van gemiddeld twintig tot dertig scouts. Troepen, Takken of Vendels zijn onderverdeeld in patrouilles of ploegen van vier tot acht scouts. Troepen, takken of vendels maken deel uit van een groep die meestal bij een nationale en internationale organisatie is aangesloten. Veel groepen zijn gemengd (jongens en meisjes), maar ook aparte jongens- en meisjesgroepen komen voor. Naast de “gewone” scouts bestaan er ook scouts die zich met een bepaald specialisme bezighouden, zoals waterscouts of zeescoutsluchtscouts of luchtverkenners en ruiterscouts. Hoewel er bij deze speltak ook nog spelletjes gedaan worden zoals bij de jongere leeftijdsgroepen, zijn de activiteiten meer gericht op het buitenleven en het leren omgaan met techniek, natuur en voor jezelf en elkaar zorgen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Scouts_(speltak)