IetsEvent geslaagd!

Zaterdag 11 juli sloot Scouting Katimavik het seizoen af met het IetsEvent. Leden van alle speltakken verwenden hun leiding met een heerlijke zelfgemaakte lunch. Elk jeugdlid maakte ‘iets’. Ook zorgde ieder lid voor een persoonlijke boodschap. Ze schreven ‘iets’ op een briefje. Vele briefjes in een glazen pot vormen een blijk van waardering voor elk van onze doortastende jeugdleiders.

Op de vraag die scoutingleiders vaak horen, ‘wat gaan we doen?’, krijgen de jeugdleden nog al eens te horen ‘iets’. Ofwel: wacht maar af, laat je verrassen, waaronder de boodschappen ‘leef in het moment’ en ‘heb vertrouwen’ te horen zijn.

Jeugdleden en hulpouders hadden plannen voor vele varianten van ‘iets’. Een groot deel ervan moest bewaard worden tot COVID-19 echt onder controle is. Wat er wel was, leverde een gezellige middag op. Dit eerste IetsEvent is dus zeker voor herhaling vatbaar.