Roverscouts

De roverscouts is de speltak binnen Scouting Nederland voor jongeren met een leeftijd van 18 tot 21 jaar. De leden maken hun programma helemaal zelf. De speltak heeft geen leiding maar een adviseur, die gevraagd en ongevraagd advies geeft. De roverscouts van Scouting Katimavik komen elke vrijdagavond bij elkaar. De programma’s zijn heel divers en kunnen variëren van kamperen met een dropping tot sport en spel, het maken van een eigen film of het houden van een kroegentocht. Ook worden roverscouts soms gevraagd om te helpen bij de opkomsten of kampen van de jongere speltakken. De uniformblouse is steenrood.

Bij Scouting Katimavik is ruimte voor meer/nieuwe roverscouts.