Skip to content

Speltakken

Een speltak is de benaming die Scouting Nederland gebruikt om een leeftijdsklasse aan te geven waarin scoutingactiviteiten worden ondernomen.

Naast een leeftijdscategorie, geeft het ook aan of jongens en meisjes gescheiden of samen in een groep activiteiten ondernemen, en – met name bij de jongere speltakken (tot 10 jaar) – vanuit welke fantasiewereld het thema gebruikt wordt om de activiteiten voor kinderen aan te koppelen. Bij de jongere speltakken verbeeldt de leiding een van de themafiguren uit het betreffende verhaal en gebruikt doorgaans de betreffende naam als aanspreektitel.

De scouting leeftijdscategorieën overlappen elkaar, omdat het in scouting gebruikelijk is uit te gaan van het ontwikkelingsstadium van het kind, vandaar dat er ruime leeftijdscategorieën zijn en er dus geen strikte leeftijdsgrens wordt aanhouden. De naamgevingen binnen de scouting zijn niet meer consequent. Dat is het gevolg van continue aanpassingen in de naam en inhoud van de speltakken, terwijl de scoutinggroepen zelf het vaak liever houden bij waar ze al aan gewend zijn. Ook zijn er regionale verschillen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Speltak

Lees meer over:

De Bevers (5-7)
De Welpen (7-11)
De Scouts (11-14)
De Explorers (14-21)
De Stam (21+)