Gezocht: bestuursleden, leiding en overige vrijwilligers bij scouting Katimavik

Scouting Katimavik zoekt meerdere enthousiaste vrijwilligers. Zowel bestuursleden, leiding als algemeen vrijwilligers om hun steentje bij te dragen bij de vele groepsactiviteiten.

Katimavik is een gezellige scoutinggroep met veel enthousiaste vrijwilligers die zich allemaal inzetten om de kinderen een leuke, uitdagende en leerzame tijd te geven. Scouting Katimavik heeft 6 speltakken: bevers (5 t/m 7 jaar), welpen (7 t/m 11 jaar), scouts (11 t/m 15 jaar), explorers (15 t/m 18 jaar), roverscouts (18 t/m 21 jaar) en de stam (vanaf 21 jaar). De jeugdleden komen met name uit Bunnik, Odijk, Werkhoven en Houten.

Het gaat goed met de groep. Omdat de groep groeit, en er doorstroming is in een aantal functies, komen op korte termijn  een aantal belangrijke functies vacant. Deze moeten nu ingevuld worden zodat er continuïteit is in de activiteiten voor onze leden.

Functieprofielen

Bestuurslid

Als bestuurslid zorg je dat de vereniging op rolletjes kan blijven lopen. De precieze taken hangen erg af van wat er op dat moment speelt binnen de vereniging en welke functie je binnen het bestuur hebt. Een aantal keer per jaar is er bestuursvergadering waarin de gang van zaken wordt besproken. Daarnaast ga je, afhankelijk van je functie, aan de slag met andere taken zoals de financiële administratie, ledenadministratie, groepsactiviteiten of het onderhoud van het gebouw. Ook onderhoud je contact met de andere vrijwilligers binnen de vereniging om te kijken waar ze ondersteuning nodig hebben.
Het bestuur komt ongeveer zes keer per jaar samen in een vergadering van ongeveer twee uur. De tijd die je buiten de vergadering kwijt bent zijn afhankelijk van hoeveel taken je op je neemt. Een bestuursfunctie is dus heel flexibel; als je een periode minder tijd hebt kun je minder taken op je nemen. Taken kun je uitvoeren wanneer je er zelf tijd voor hebt, je bent niet gebonden aan vaste tijden zoals bij de speltakleiding.
Binnen het bestuur worden de rollen en taken verdeeld. Er is een voorzitter, secretaris, penningmeester en groepsbegeleider. Wil je nog geen specifieke taak op je nemen? Je kan dan lid worden van het bestuur als algemeen bestuurslid. Je neemt deel aan de vergaderingen waar je je input levert en neemt zo nu en dan een taak op je.

Leiding

Je bent leid(st)er van een groep kinderen bij de bevers, welpen of scouts.  Je organiseert, samen met de andere leiders, wekelijks activiteiten voor de eigen speltak. Dit zijn activiteiten die zich kenmerken door samenspel en uitdaging met hierin een bijzondere plek voor het buitenleven. Activiteiten binnen Scouting zijn veelzijdig en afwisselend.
De beveropkomsten zijn elke zaterdag van 09.45 tot 11.30 uur en de welpenopkomsten van 09.30 tot 11.30 uur. De scoutsopkomsten zijn elke vrijdagavond van 19.15 tot 21.15 uur. In de schoolvakanties zijn er geen opkomsten. De huidige bevergroep bestaat uit 10 kinderen. De welpen- en scoutsgroep bestaan beide uit 21 kinderen. Er is momenteel een lange wachtlijst met kinderen die graag lid willen worden. Maar zonder vrijwilligers als leiding is dat niet mogelijk.

Wat doet een leid(st)er?
– Maakt met de overige welpenleiders wekelijkse programma’s voor de kinderen.
– Bereidt deze programma’s voor en voert deze uit.
– Maakt, bereidt voor en neemt deel, met de overige leiders, aan weekendkamp(en) en het jaarlijkse zomerkamp.
– Begeleidt de kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling.
– Zet zich in om zijn/haar eigen functioneren te ontwikkelen, onder andere door het volgen van trainingen.
– Neemt deel aan het overleg binnen de groep met de overige vrijwilligers.

Verder:
– Je bent minimaal 17 jaar of ouder.
– Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen.

Inschatting tijdsbelasting:
– Circa 4 uur per week (inclusief de overleggen en voorbereidingen).
– 2 à 3 maal per jaar een weekendkamp en het jaarlijkse zomerkamp.

Wij bieden:
– Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding biedt aan kinderen.
– Samenwerking met een enthousiast team van vrijwilligers.
– Opleiding en begeleiding.
– Het opdoen van veel nieuwe contacten.
– De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen.

Algemeen vrijwilliger

Voor al de functies geldt dat het niet noodzakelijk is om Scouting-ervaring te hebben. We zullen ervoor zorgen dat je de benodigde kennis over de spelprogramma’s en de technieken snel kan leren. Je moet je natuurlijk wel kunnen vinden in de uitgangspunten van Scouting. Zie onderstaande links voor meer informatie hierover.

Wil je nog geen specifieke taak op je nemen? Er is altijd ruimte voor vrijwilligers die af en toe een steentje bijdragen bij groepsactiviteiten of het onderhoud van het gebouw en terrein. Je bent dan welkom op de groepsraad en bij de verschillende gezamenlijke activiteiten die voor vrijwilligers worden georganiseerd.

Link:

Contact:

Ben je enthousiast voor één van deze functies of nieuwsgierig of dit iets voor jou kan zijn, neem dan contact op met Wim Ceelen, groepsbegeleider@katimavik.nl of 0645606878.